Mobile Notary with 25 years of experience

Call Us at:

0901 434 728

logo

Số 4 N2 Dự án nhà Xuân La

P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

1. Điều kiện xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Để thực hiện thủ tục Xin giấy phép quảng cáo mỹ phâm thì quảng cáo mỹ phẩm phải:
 • Có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;.
 • Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược; Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).
 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung gồm: Tên mỹ phẩm, Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; Tên, địa chỉ của tổ chức, chá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Các cảnh báo theo quy định của các Hiệp định quốc tế

2. Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm 

–  Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

–  Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;.

–  Nội dung quảng cáo, cụ thể:.

+ 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh..

+ 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet

–  Bản sao chứng thực Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu xác nhận của Sở y tế hoặc Cục quản lý Dược;

3. Thời gian

Thời gian xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm: 10 -15 ngày làm việc

4. Công việc mà Luật Long Tâm thực hiện 

 • Tiếp nhận thông tin và đưa ra các tư vấn cụ thể tới Quý khách;
 • Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ ban đầu;
 • Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Thay mặt Quý khách tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép quảng cáo.
 • Thay mặt Quý khách nhận bản gốc giấy phép quảng cáo và bàn giao cho Quý khách.

Gọi ngay Hotline: 0901 434 728 để được tư vấn miễn phí 

5. Căn cứ pháp lý

 • Luật Quảng cáo năm 2012;
 • Nghị định 181/2013/NĐ – CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

6. Cơ quan có thẩm quyền

 • Sở y tế tỉnh/thành phố là nơi cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.
 • Cục quản lý Dược -Bộ Y tế là nơi cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho sản phẩm nhập khẩu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phản hồi gần đây
  About

  We are certified, bonded, insured, experienced and reliable Traveling Notary Company Serving San Francisco Area since 2000. We now provide mobile notary services in 25 states and the list of services that we offer has grown to also include Mobile Fingerprinting, Apostille Processing, Loan Closings, Translation Services and Process Serving.